گالری عکس

این پروژه شامل اجرای برج های خنک کننده بتنی و واحدهای کلیدخانه و پمپ خانه ها است.در ساخت برج های خنک کننده از روش پیشرفته قالب های لغزنده استفاده شده است. طراحي و اجراي این پروژه توسط نیروهای متخصص ایرانی در شرکت بلندپایه انجام شده است.

الف- مشخصات پيمان
 • كارفرما:  سازمان توسعه برق ايران
 • مشاور:  مهندسين مشاور قدس نيرو
 • نوع پيمان:  طرح و اجرا ( EPC )
 • موضوع پيمان:  طرح و اجراي سيستم خنك كننده بتني
 • مدت پيمان:  61 ماه
 • تاريخ خاتمه:6/11/1382

 • ب- احجام کارهای اصلی و عمده پیمان
 • عمليات خاكي:   500.000 متر مكعب
 • آرماتوربندي:   9.700 تن
 • قالب بندي:   244.000 متر مربع
 • بتن ريزي:   52.000 متر مكعب
 • كارهاي فلزي: 2.180 تن
 • ظرفيت:   325×4 مگاوات
 • تعداد برج خنك كن:  4 واحد
 • ارتفاع:  130 متر
 • قطر پايه:   110 متر
 • شكل پوسته:  هيپربوليك
 • روش اجرا:  سيستم حركتي (Polikon-U5)
 • Boland Payeh Co. © 2007 Designed By PishroSoft.ir