گالری عکس
این پروژه، از دو بخش کاری تشكيل شده است. بخش اول، شامل حفاری یک مقطع کاسه ای شکل و نشیمنگاه تماشاچیان و نازک کاری سالنها و بخش دوم، شامل تأسیسات و کارهای باقیمانده و راه‌اندازی ورزشگاه.

شرکت بلندپایه، بخش اول این پروژه را اجرا و تکمیل کرده است.از جمله فعالیتهای مهم این پروژه، طراحي و اجراي فرآیند تولید 5400 عدد قطعه بتنی در داخل کارگاه است.این قطعات برای رسیدن به مقاومت عالی، در تونل بخار قرار می گرفتند.

الف- مشخصات پيمان
 • كارفرما:  مؤسسه ورزشي، فرهنگي ورزشگاه اصفهان
 • مشاور:  مهندسين مشاور آرتك و همكاران
 • نوع پيمان:  اجرا (C )
 • موضوع پيمان:  اجراي فاز اول استاديوم
 • مدت پيمان:  14 ماه
 • تاريخ خاتمه:1379

 • ب- احجام کارهای اصلی و عمده پیمان
 • عمليات خاكي:  200.000متر مكعب
 • آرماتوربندي:   825تن
 • قالب بندي:   76.000متر مربع
 • بتن‌ريزي:   31.500متر مكعب
 • كارهاي فلزي:  50تن
 • ظرفيت:   75.000نفر
 • Boland Payeh Co. © 2007 Designed By PishroSoft.ir