گالری عکسكارخانه سيمان بيارجمند در 120 كيلومتري شهرستان شاهرود و در نزديكي شهرستان بيارجمند واقع شده است .

شركت بلند پايه اجراي عمليات ساختماني بخش دوم اين كارخانه را بر عهده دارد .

هدف كارفرما از اجراي اين پروزه توسعه خط توليد اين كارخانه و همچنين بالا بردن ظرفيت توليد سيمان در كشور بوده است .

الف- مشخصات پيمان
 • كارفرما:  شركت سيمان بيارجمند
 • مشاور:  مهندسين مشاور سانو
 • نوع پيمان:  اجرا ( c )
 • موضوع پيمان:  اجراي كارهاي ساختماني مربوط به بخش دوم طرح توسعه كارخانه
 • تاريخ شروع:  10/6/86
 • مدت پيمان:  20 ماه

 • ب-حدود برآورد احجام کارهای اصلی و عمده پیمان
 • خاكبرداري:   95.000 متر مكعب
 • خاكريزي:   55.000 متر مكعب
 • آرماتوربندي:   5.500 تن
 • قالب بندي:   55.000 متر مربع
 • قالب لغزان:   26.000 متر مربع
 • بتن ريزي:   46.000 متر مكعب
 • كارهاي فلزي:   850 تن
 • ظرفيت:   3300 تن در روز
 • شمع ريزي:   2.200 متر مكعب

 • Boland Payeh Co. © 2007 Designed By PishroSoft.ir