گالری عکسپروژه طراحي و ساخت آشيانه و انكس شماره 2 واقع در فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) شامل ساختن آشيانه هواپيما به مساحت 3712 متر مربع و انكس شماره 2 براي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

اين آشيانه براي هواپيماي ايرباس A300-600 يا مشابه آن مي باشد .

الف- مشخصات پيمان
 • كارفرما:  شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
 • مشاور:  مهندسين مشاور صحن بوستان
 • نوع پيمان:  طراحي و اجرا EPC
 • موضوع پيمان:  خدمات مهندسي، تأمين كالا، تجهيزات و ساخت آشيانه و انكس شماره 2
 • تاريخ شروع:  15/1/1388
 • مدت پيمان:  14 ماه

 • ب- احجام کارهای اصلی و عمده پیمان
 • آرماتوربندي:  565 تن
 • قالب‌بندي :   8247 متر مربع
 • بتن ريزي:   4480 متر مكعب
 • Boland Payeh Co. © 2007 Designed By PishroSoft.ir